www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Командировки"

Self-Service „Командировки“ надгражда модул „Командировки“, като осигурява възможност на служителите да регистрират необходимостта от служебно пътуване в рамките на страната или извън нея. Процедурата обхваща целия процес по командироване и преминава през стъпките за одобрение на постъпилата заявка, въвеждане на планираните задачи, попълване, извеждане и печат на заповедта и отчета за командировка.
 

Основни функционални възможности

 • Попълване на заявка за командировка от служителя.
 • Избор от предварително настроени списъци на основания, задачи, допустим транспорт за командировките.
 • Подготвяне на документи за командироване на служителите и печат на индивидуални заповеди.
 • Въвеждане и отчитане на планирани, полагаеми и реални разходи по типове (квартирни, пътни, представителни и командировъчни).                                        
 • Отчитане на свършената работа в същия електронен формуляр и изпращане на отчет за командировката към ръководител.
 • Асоцииране на командировка с провеждане на обучение на служителите; отнасяне на отчетените разходи за командировката към бюджета за обучението при ползване на модул „Обучения“.
 • Поддържане на различни формуляри на заповедта за пътувания в страната и чужбина.
 • Включване в съгласуването на електронната заявка на всички заинтересовани отдели и роли. 
 •  Заявяване на авансова сума за командировката, с или без одобрение на пряк ръководител.

 

Предимства и ползи 

 • Гарантирано спазване на процедурата за командировка от всички служители.
 • Стриктна отчетност и разпечатани попълнени заповеди за командировка още преди самото заминаване.
 • Освобождаване на ресурси в компанията, които могат да бъдат използвани в други области.
 • Ефективен контрол над участниците, основанията и разходите за командировки.

Self-Service процедурата „Командировки“ изисква внедрени „Базов пакет“, модул „Командировки“ и лицензиран Self-Service портал.

Контакти