www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

 Модул "Командировки"

Модул "Командировки" на HeRMeS е предназначен да управлява динамиката на служебните пътувания и изразходваните за това средства, като осигурява лесен и удобен интерфейс за администриране на процесите, свързани с командировките в страната и в чужбина на служителите от компанията.
 

Основни функционални възможности

 • Поддържане на номенклатури с основания за командироване на служителите, възможните разходи за командировки за сметка на работодателя, видовете транспорт и настаняване.
 • Администриране на информация за индивидуална или групова командировка.
 • Автоматично генериране на заповед за командировка и печат на решение и заповед за командировка.
 • Поддържане на отчет за командировката с подробно описание на обходените места от служителя и детайлен отчет на разходите.
 • Справочна информация за всички въведени командировки, включително и дата на осчетоводяване на разходите.

Предимства и ползи 

 • Автоматизира рутинните дейности по изготвяне и администриране на документите за командировките на служителите.
 • Улеснява контрола на присъствие на служителите. » Осигурява пълна история на командировките на служителите в компанията с информация за тяхната цел, продължителност и използвани ресурси и средства.

Модул „Командировки“ може да бъде надграден със Self-Service процедура „Командировки“.

Материали за изтегляне

Контакти