www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Модул "Интеграция с пропускна система"

Модул „Интеграция с пропускна система” е предназначен да осъществява автоматичен трансфер към HeRMeS® и валидация на данните от система за контрол на достъпа. Модулът позволява детайлен анализ на движението на персонала на организацията през вътрешните и външните портали за достъп.
 

Основни функционални възможности

 • Управление на регламентирани и поглед над нерегламентирани влизания и излизания на персонала.
 • Настройване на периодичност за прехвърляне на данни от пропускната системата в HeRMeS®.
 • Лесен достъп до импортираните данни за всички регистрирани влизания и излизания на служителите. 
 • Съпоставяне на данните от порталите за достъп с въведените отсъствия в системата.
 • Справки за анализ на движението на персонала на територията на организацията.
 • Анализиране на данните в структуриран табличен вид.


Предимства и ползи
 

 • Достъп до актуална информация за движението на персонала по всяко време.
 • Инструмент за контрол и оптимизиция на работното време на служителите.
 • Прозрачност при отчитането и заплащането на положените часове труд.
 • Минимален риск от техническа грешка без ръчно въвеждане на данни за отработените часове.

Модул „Интеграция с пропускна система“ изисква внедрен „Базов пакет“ на HeRMeS®.

Контакти