www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

 Модул "Пропускна система"

Модулът "Пропускна система" позволява да бъде обработвана информацията, получавана от системите за контрол на достъпа. Това са данните от регистрираното преминаване на служителите през физическите устройства, които се сравняват с началния и крайния час на работното им време. Това сравнение може да бъде извършено както за служители, работещи по график, така и за служители на редовна смяна. Модулът предлага удобни средства за дефиниране на справки, в които потребителят определя критерии, предлагащи различни възможности:
 • Генериране на списък със служители, закъснели за работа с повече от определен брой минути или пък напуснали по-рано от края на работния ден;
 • Сравнение на реалната продължителност на работния ден, отчетен от системата и планираната продължителност за съответната смяна.
Модулът предоставя възможност за използване на информация от системи за контрол на достъпа от различни производители. Физическите устройства могат да бъдат групирани в логически зони и да се следи достъпа на служителите във всяка от тези зони.

Материали за изтегляне

Контакти