www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Одобрение и включване в обучения"

Self-Service „Одобрение и включване в обучения” надгражда модул „Обучение“ и дава възможност на всички служители в организацията да разгледат календара с предстоящи обучителни събития и да заявят участие в някое от тях. Специалистите по управление на човешките ресурси имат възможност да изпратят покана за участие в курс към служители в организацията, използвайки техните предварително създадени индивидуални планове за обучение. Всички заявки и покани за участие в курс може да преминават процес на одобрение, независимо дали инициаторът на тези заявки е служител или специалист по УЧР.

Основни функционални възможности

 • Визуализиране на предстоящата програма с обучения в компанията във форма „Обучителен календар“, като специалистите по УЧР управляват за кои група служители те да са видими.
 • Достъп за служителите до информация за темите на курсовете и обученията, място и период на провеждане, програма за обучението, както и обучителни материали.
 • Настройване на страницата с детайли за планираните
  обучителни събития, така че да
  отговаря на нуждите на организацията.
 • Заявяване на желание за участие в планирано обучение, част от обучителния календар.
 • Настройване на процес по одобрение от различни нива ръководители в организацията, като специалистите по УЧР проследяват в реално време статуса на одобрение за всеки един от кандидатствалите служители.
 • Получаване на покана за участие в курс, инициирана от специалистите по управление на човешките ресурси.
 • Автоматичен запис в календар в MS Outlook за предстоящото обучение след одобрение на поканата и заявката.

 

Предимства и ползи 

 • Участие на всички служители в организацията в процеса по планиранне на обучителни събития.
 • Неограничен брой и вид стъпки на одобрение за участие в обучение.
 • Пълна интеграция с останалите модули и Self-Service процедури на HeRMeS.
 • Улеснена и ускорена комуникация със служители и ръководители при промяна на обучителния календар.

Self-Service процедурата „Одобрение и включване в обучения“ изисква внедрени „Базов пакет“ и модул „Обучение“ и лицензиран Self-Service портал.

Контакти