www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Модул "Обучение"

Модул „Обучение” автоматизира процесите за повишаване квалификацията на персонала, както на индивидуално, така и на групово ниво, съхранявайки информацията за уменията, постигнатото квалификационно ниво и образователна степен на всеки от работещите в организацията. Наличието на тези данни в системата подпомага анализа на необходимостта от повишаване на знанията и уменията на служителите, както и планирането на тяхното кариерно развитие.
 
 • Основни функционални възможности
 • Поддържане на номенклатура от курсове за обучение с информация за вида и формата на провеждане, както и уменията, които носят на завършилите ги служители.
 • Запазване на получени оферти от доставчици за даден курс с информация за цена, продължителност на обучението и програмата.
 • Прикачване на файл с получените оферти от образователни институции.
 • Създаване на годишни планове за обучение за организационни единици, длъжности или избрани групи служители.
 • Съхранение на информация за цена на планираното обучение, брой предвидени служители и периоди на провеждане.
 • Създаване на планове за обучение за новопостъпили и преназначени служители.
 • Следене на срокове на изтичане на задължителни сертификати за изпълнение на работата, с цел подновяване.
 • Създаване на индивидуални планове за обучение на всички служители за различни периоди.
 • Поддържане на календар на планираните и проведени обучения с конкретни дати, доставчик, детайлни разходи, вътрешни или външни лектори и сертификати.
 • Запазване на цялата информация за квалификацията на служителя в персонален картон, включващ планове и заявки за обучение, както и преминати курсове и получени сертификати.
 • Регистриране на договори за обучение, свързани с участието в даден курс или продължително следване в учебно заведение за сметка на работодателя.
 • Регистриране на вътрешните за организацията лектори, позволявайки начисления на допълнителни възнаграждения, свързани с водените от тях обучения. 
 • Изготвяне на анкети за обратна връзка с цел изследване на ефективността от проведени обучения.
Предимства и ползи
 

 • Автоматизира процеса по планиране и реализиране на курсове за обучение.
 • Обединява информацията за преминати обучения, придобитите умения, договори и сертификати за всеки един от служителите.
 • Улеснява следенето на сроковете за изтичането на сертификати за работа, гарантирайки своевременното им подновяване. 
 • Подпомага планирането и отчитането на разходите, вложени в обучение и развитие на служителите.
 • Позволява детайлен анализ на ефективността и удовлетвореността на служителите от проведените квалификационни програми.

Модул „Обучение“ е част от пакет „Обучения“ на HeRMeS®. Той може да бъде надграден със следните Self-Service процедури:

 •  Manager Self-Service „Планиране на обучения“
 • » Self-Service „Одобрение и включване в обучения“
 • » Self-Service „Мои обучения“

Материали за изтегляне

Контакти