www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Модул "Наставничество"

Модул "Наставничество" управлява процеса по въвеждане на нови служители в организацията. Потребителите лесно и бързо могат да регистрират информация за проведените дейности и следване на предварителния план, както за новонаети служители, така и за преназначени на нови позиции.
 

Основни функционални възможности

 • Съхраняване на историческа информация за периодите, в които даден служител е бил наставляван.
 • Поддържане на информация за всеки служител кои колеги е наставлявал до момента.
 • Предоставяне на информация за оценки от наставничество.
 • Интеграция със Self-Service “Заявка за вакантно място”, позволяваща на мениджърите да посочват кой ще бъде наставник на новонаетите служители.
 • Интеграция с модул „Възнаграждения” с цел прилагане политиката на компанията за допълнителни възнаграждения към наставниците.

Предимства и ползи 

 • Актуален регистър на всички наставлявани и наставници в компанията.
 • Бързи и лесни справки за участниците в процеса.

Модул „Наставничество“ е част от пакет „Обучения“ на HeRMeS®.

Материали за изтегляне

Контакти