www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Система за управление на човешки ресурси
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • TechnoLogica - 
 • Headquarter
 • 46, Chervena stena Str.
 • 1421 Sofia, Bulgaria
 • phone: (+359 2) 91 91 2
 • fax: (02) 963 16 10
 • TechnoLogica - 
 • R&D Office
 • 3, Sofiysko pole Str.
 • 1756 Sofia, Bulgaria
 • phone: (02) 91 91 2
 • fax: (+359 2) 876 92 15
 • TechnoLogica -
 • Varna
 • 22, Parva Str.
 • 9006 Varna, Bulgaria
 • phone: (+359 52) 36 16 98
 • fax: (+359 52) 36 16 98
 • TechnoLogica -
 • Plovdiv
 • 13, Tsar Assen Str.
 • 4000 Plovdiv, Bulgaria
 • phone: (+359 32) 66 40 38
 • fax: (+359 32) 26 71 91
 • TechnoLogica -
 • Macedonia
 • b.c. Paloma Bjanka, fl.3
 • 1000 Skopje
 • phone: (+389 2) 32 32 381
 • fax: (+389 2) 32 32 381
 • TechnoLogica - 
 • Bosnia and Herzegovina
 • SPACE office center, fl. 3
 • 14, Pijacna do broja Str.
 • 71000 Sarajevo, BiH
 • phone: (+387 33) 83 15 86
Show contacts
Contacts
Language: EN
Other Sites
Show other TL sites

Управление на представянето

HeRMeS® предлага иновативен и изключително гъвкав инструмент за поставяне  на цели и задачи, оценка на компетенциите, осигуряващ широки възможности за планиране и управление на персоналното развитие на талантите в организацията. Той ускорява развитието на организациите като цяло, запазва фокуса им върху стратегическите цели и интензифицира процеса за откриване и развитие на таланти в тях.

Процесът по управление на представянето, в системата HeRMeS® е изграден върху принципа за декомпозиране и трансформиране на стратегическите цели в оперативни задачи и превръщането на формулираните ценности на организацията в желани поведения в работната среда. Той включва множество стъпки и елементи, които могат да бъдат адаптирани към конкретни използван модел, възприетите практики и организационна култура. HeRMeS® автоматизира всички фази от процеса: планиране на представянето, провеждане на кампанията за оценка и обработване на резултатите. Вградените в софтуера справки, както и възможността потребителят сам да създава такива, позволяват да се осмисли цялостната картина за представянето на служителите в организацията, а интеграцията с останалите модули в системата позволява да се планира и управлява тяхното персоналното развитие.

The IXth Meeting of the friends of HeRМeS®

On October 23, 2014 at Sofia Event Center was held the IXth Meeting of the Friends of HeRМeS®, which this year was organized in partnership with Capital weekly under the slogan HR Meets Technology.

More information about the event
Contacts