www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Ползи за мениджърите

Ако администрирането на персонала може да се съсредоточи в един или няколко отдела, то управлението на хората е в ръцете на всички мениджъри, които имат свои подчинени. Специално за мениджърите HeRMeS® осигурява богат набор от ползи: 
 • Вградените в HeRMeS® процедури за самообслужване (Self Services) за мениджъри осигуряват участието им във всички основни процеси по управление на човешкия капитал. 
 • Опростеният интуитивен интерфейс пести време и осигурява адекватна информация във всеки момент и процес. 
 • Възможността за отдалечен достъп, включително и през мобилни устройства, прави мениджърите независими от местоположението им и значително съкращава времето за вземане на решение. 
 • HeRMeS® предлага различни сечения на всички данни, които съдържат критична информация за мениджърите от различни нива. 
 • Стандартизацията на процесите по управление на човешкия капитал фокусира отговорността при вземането на решения върху конкретния мениджър и същевременно ограничава неприсъщите действия и отговорности. 
 • Простите и ясни правила, използвани в процедурите за самообслужване (Self Services), са предпоставка за елиминиране на субективизма и потискане на междуличностни конфликти в организацията.

Maтериали за изтегляне

Контакти