www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Ползи за специалистите по УЧР

HeRMeS® е мощен инструмент за автоматизация на процесите по администриране и управление на човешкия капитал, който осигурява редица ползи за специалистите в тази сфера: 
 • Високата степен на автоматизация на процеси и процедури освобождава капацитета на специалистите за изпълнение на чисто управленски дейности. 
 • Възможност за дефиниране и проследяване на цялостни процеси и политики в организацията. 
 • Много широки възможности за делегиране на права и отговорности на преките мениджъри в процесите по управление на техните служители, чрез използване на процедурите за самообслужване (Self Services). 
 • HeRMeS® помага за значителното намаляване и дори отпадане на ангажимента за предоставяне на оперативна информация на служителите и ръководителите, тъй като те имат директен достъп до нея през процедурите за самообслужване (Self Services). 
 • Вградените в HeRMeS® аналитични справки и метрики са ефективен инструмент за измерване на резултата от тяхната дейност. По този начин специалистите имат надеждна обратна връзка за ефективността на своята работа. 
 • Системата автоматизирано генерира аналитични отчети за нуждите на репортинг към висшия мениджмънт и освобождава значителен ресурс на специалистите в това отношение.

Maтериали за изтегляне

Контакти