www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Ползи за служителите

Въвеждането на интегрираната система за управление на човешкия капитал HeRMeS® осигурява специфични ползи за самите служители: 
 • Дефинирани ясни правила и взаимоотношения в организацията. 
 • Прозрачни процедури за подбор, оценка на представянето и развитието на служителите, които изключват субективизма и са базирани на реално постигнати резултати. 
 • Достъп до персонални лични и служебни данни, въведени в системата, както и пълната история на промените. Възможност за корекции и актуализация. 
 • Използване на автоматизирани процедури, които пестят време и съхраняват пълна история за действията на всички участници в тях. 
 • Възможност за оперативно следене на постигнатите резултати, които се използват в различни схеми за гъвкаво заплащане, бонуси и комисиони. 
 • Достъп до пълната история на получените възнаграждения и всичките им съставни елементи като: платени данъци, осигурителни вноски, отработени дни и др. за неограничен период от време.


Maтериали за изтегляне

Контакти