www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Ползи за организацията

HeRMeS® е изключително мощна система за управление на човешкия капитал, която оказва влияние на всички дейности и процеси, в които участват хора. В този смисъл системата предоставя конкретни ползи за организацията като цяло: 
 • Единните правила и липсата на изключения са ключов фактор за мотивацията и доверието на служителите в организацията. Интегрираната и централизирана система за управление на човешкия капитал HeRMeS® осигурява въвеждането на общи политики в съкратени срокове и гарантира тяхното изпълнение. 
 • Икономия на труд и разходи. Подобреното бюджетиране, стриктният контрол при отчитането, както и въвеждането на стандарти в управлението на човешкия капитал, позволяват реално намаление на разходите за жив труд в организациите, които използват HeRMeS®.
 • Високата степен на автоматизация на процесите позволява значително съкращаване на времето на специалистите, отговорни за администриране на служителите, в организацията. 
 • Възможности за въвеждане на различни модели за структуриране на възнагражденията спрямо пазара на труда, както и на различни схеми на гъвкаво заплащане, бонуси и комисиони. 
 • Богатите възможности за въвеждане на стандартизирани управленски процедури и практики подобряват значително организацията на работата.


Maтериали за изтегляне

Контакти