www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

За ТехноЛогика

ТехноЛогика е водеща българска софтуерна фирма, която от 1990 г. развива комплексна дейност в сферата на информационните технологии: внедряване на информационни системи, разработка на софтуер, консултантски услуги и специализирано обучение. 

Мисията на ТехноЛогика е да удовлетвори и надмине очакванията на клиентите си, като значително подобри тяхната дейност, посредством внедряване на водещи информационни технологии.

Дейността на фирмата е сертифицирана според стандартите за управление на качеството ISO 9001:2008, ISO 27001:2005 и съюзната публикация на НАТО AQAP 160. ТехноЛогика има офиси в София, Пловдив, Варна, Република Македония и Босна и Херцеговина, а екипът й наброява повече от 170 специалисти в различни области. 

Удовлетворението на клиентите е ключов измерител за успеха в бизнес модела на фирмата. Нейната дейност е изцяло посветени на успешното приключване на всеки проект и осигуряване на възможност клиентът пълноценно да използва внедреното решение. В зависимост от конкретната задача, стремежът на ТехноЛогика в изграждането на решения е да намери здравословен баланс между изпитани технологии и най-съвременни разработки, които носят максимални ползи и защита на направената инвестиция в дългосрочен план. 

ТехноЛогика е технологичен партньор на уважавани компании и организации, много от които лидери в своята сфера на дейност, като им помага да усвоят и/или да се възползват от нови информационни технологии в свои разработки и проекти.

ТехноЛогика развива целенасочена иновативна дейност – усвоява, адаптира, доразвива нови информационни технологии и създава технологични средства. Продуктовият портфейл на компанията включва софтуерни решения за: 
 • управление на фирмена дейност (ERP); 
 • управление на човешки ресурси (HRM); 
 • управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM); 
 • описание и анализ на бизнес процеси (BPM); 
 • управление на проекти (PM); 
 • администриране на данни и автоматизиране на отчетността (Data Warehouse &BI); 
 • географски информационни системи (GIS); 
 • инженерно проектиране и производство (CAD/CAM); 
 • специализирани решения за различни отрасли (Billing, Smart Metering, Emergency Management и др.); 
 • разработване на софтуер по поръчка. 
Стремежът на ТехноЛогика е не само да бъде просперираща иновативна фирма, но и да налага ценности, да утвърждава българско самосъзнание и изгражда модел за обществено отговорен бизнес. Компанията спонсорира множество проекти в подкрепа на: деца в неравностойно положение, образование и наука, култура и развитие на различни обществени организации.


Материали за изтегляне

   

null null
Контакти